<< Prev 1 2 3 4 5 6 Next >>

Evert Rijks interim voorzitter Cirrus-Cumulus

Posted by Webmaster on 2014-04-10 14:44:41 CEST

Evert Rijks is bereid gevonden om dit jaar te fungeren als interim voorzitter tot het moment waarop de scheiding tussen de bewonersverenging Cirrus en Cumulus in twee aparte verenigingen een feit is. Na overleg met Evert Rijks heeft Frits Suèr besloten zijn voorzitterschap met onmiddellijke ingang over te dragen.

lees meer...

vertel een ander :: comments 0


Veel nieuws in 2014 Groenelaan

Posted by Webmaster on 2014-02-26 16:32:37 CET

(verslag vergadering wijkplatform op 25 februari 2014)

Tijdens de vergadering van het wijkplatform Groenelaan bleek dat er in de komende tijd heel wat gaat gebeuren. Maar de waarnemend voorzitter Henk Bleekemolen begon de vergadering met het memoreren van het overlijden van voorzitter Jaap Rijk. Dat was een grote tegenvaller voor het pas vier maanden geleden aangetreden nieuwe bestuur. Desondanks werden de plannen doorgezet, zoals de nieuwe wijkkrant “Groene Specht”. Het eerste nummer heeft een oplage van 5000. De vergadering had grote waardering voor het eerste nummer. Waardering was er ook voor Henk Bleekemolen, die de vergadering soepel en plezierig leidde. Hij liet weten, dat het bestuur op dit moment overleg voert met de gemeente over de aanleg van een rotonde op het kruispunt Laan van de Helende Meesters/Groenelaan. Uit de vergadering kwam de vraag of een aanvankelijk plan om ook de T-kruising Sportlaan/Groenelaan te veranderen, nog steeds speelt. Deze vraag wordt aan de gemeente voorgelegd.

lees meer...

vertel een ander :: comments 0


Groots afscheid van "huismeester" Wijbrand Bultema

Posted by Webmaster on 2014-02-04 14:26:13 CET

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Bewonersvereniging Cirrus-Cumulus hebben de bewoners van deze flats zaterdagavond op een grootse wijze afscheid genomen van huismeester/ complexbeheerder Wijbrand Bultema. De bewoners waren massaal naar het wijkcentrum De Bolder gekomen om hun waardering voor Bultema tot uiting te brengen. Bijna 26 jaar was hij de huismeester en had in die functie veel contact met de bewoners. Men deed nooit een vergeefs beroep op Bultema als er eens een kraan of slot moest worden hersteld of bij ander klein malheur.

lees meer...

vertel een ander :: comments 0


Nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari

Posted by Webmaster on 2013-12-29 20:58:39 CET

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Cirrus-Cumulus wordt op zaterdag 18 januari 2014 gehouden in het wijkcentrum De Bolder. Aanvang: 17.00 uur

lees meer...

vertel een ander :: comments 0


Service ophalen vuilnis stop gezet per 1 januari

Posted by Webmaster on 2013-12-29 20:53:08 CET

Na een enquête onder de bewoners is komen vast te staan, dat een overgrote meerderheid van de bewoners geen bezwaar heeft tegen het beëindigen van het vuilnis ophalen. Dat betekent, dat vanaf 1 januari u zelf het vuilnis in de containers moet stoppen. 

lees meer...

vertel een ander :: comments 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 Next >>