Wooninformatie
Hierbij doen wij nog eens een beroep op u om bij te dragen aan het prettig, schoon en veilig wonen in onze flats door de hierna volgende punten in acht te nemen.

Geluidsoverlast
Onze flats zijn redelijk goed gebouwd en bij normaal woongedrag niet overmatig gehorig. Toch verdient het aanbeveling aan geluidsoverlast te denken wanneer u uw audiovisuele apparatuur heeft aanstaan, u een boor of hamer gaat gebruiken, kinderen in huis rondhollen, uw viervoeter aanhoudend blaft, bij het geven van een feestje etc. Bij een feestje is het altijd goed als u dat even van te voren bij uw buren meldt.
Als er geklust moet worden geldt de afspraak dat er geen lawaai wordt gemaakt 's morgens voor 09.00 uur en 's avonds na 21.00 uur, op zaterdag niet na 18.00 uur en op zondag helemaal niet.

Grofvuil
Grofvuil, zoals oude wasmachines, tv-toestellen, matrassen en bankstellen kunnen uiteraard niet in de ondergrondse containers. Het is niet toegestaan deze artikelen in de gangen van de boxen of op de galerijen te zetten en al helemaal niet voor of achter onze flat. U moet een afspraak maken met de Gemeente, Afd. Reiniging en Afvalstoffen, tel. 020-5404362 (voor 14.00 uur), over het ophalen van deze spullen. U mag dan alleen op de afgesproken dag de afgedankte spullen buiten zetten.

Vuilniszakken
Vuilniszakken worden iedere maandag- en donderdagochtend opgehaald. (voor 09.00 uur buiten zetten). Wij vragen u geen vuilniszakken op de galerijen te zetten op andere dan genoemde dagen. Uiteraard kunt u zo vaak u maar wilt de vuilniszakken kwijt in de speciale containers voor onze flat. Deze zijn te openen met een door de gemeente verstrekt pasje. Dringend verzoeken wij u geen afval of anderszins naast de containers te plaatsen.
Tevens vragen wij u de galerijen zo veel mogelijk vrij te houden.

Boodschappenkarren
Omdat zij de doorgang op de galerijen kunnen belemmeren is het niet toegestaan de boodschappenkarren op de galerijen te laten staan. De voorschriften van de Brandweer eisen een volledig vrije doorgang. In voorkomende gevallen kunnen de boodschappenkarren zonder waarschuwing worden verwijderd.

Buitenboel
Dat de buitenkant van onze flats goed wordt onderhouden zijn wij aan onze medebewoners, die er dagelijks langslopen, verplicht. Dit geldt niet alleen voor de ramen en deuren, maar ook voor de balustradeschotten aan de binnenkant. Eenmaal per jaar verzorgt Vesteda het schoonmaken van de liggende tegels en de binnenkant van de balustradeschotten.

Balkons
Het is niet de bedoeling, dat men bloemenafval, papiertjes of sigarettenpeukjes over de balkons naar beneden gooit. In de meeste gevallen komen die dan terecht op tapijten, wasgoed of zonneschermen van de medebewoners onder u. Wij verzoeken u ook er op te letten dat bij het schoonmaken van de schotten er geen water naar beneden lekt.

Vuurwerk
Het spreekt van zelf dat er bij de viering van Oud en Nieuw nooit vuurwerk vanaf de balkons wordt afgestoken. Dit is gevaarlijk en ook zeer storend voor de buren. Op last van de Brandweer is barbecuen op de balkons niet toegestaan.

Voeren van vogels
Uiteraard is dit goed bedoeld, maar het voeren van vogels vanaf de balkons is ongewenst. De vogels geven veel overlast in de omgeving en zeker bij uw naaste benedenburen. Voor de vogels is er in de parken en groenstroken genoeg en veelal gezonder voedsel te vinden.

Honden
De gevels van onze flatgebouwen zijn geen hondenurinoirs; leidt uw hond dus naar de dichtst bijzijnde boom of struik. Ook voor andere behoeften geldt: niet op de stoep of op de weg. Laat uw honden tijdig uit en mocht er in de lift of portaal een "ongelukje" zijn gebeurd, ruim het dan s.v.p. zelf even op. Dit geldt ook voor andere ongelukjes, zoals bijv. een kapot gevallen fles. e.d. Houdt uw hond a.u.b. in de lift en portaal aan de lijn. Sommige mensen zijn nu eenmaal niet gediend van "uitbundige" begroetingen.

Verhuizingen etc.
Wilt u bij verhuizing of bezorging van grote apparaten en meubelstukken de nodige voorzichtigheid in acht nemen, zodat de deuren en het interieur van de liften niet wordt beschadigd. Gebruik slechts één lift, zodat andere bewoners niet onnodig lang hoeven te wachten. Mocht de lifthal of de lift toch worden verontreinigd, ruim het dan ook weer op.

Containerruimten Cirrus en Cumulus worden scooterstalling
In overleg met Vesteda is besloten om de containerruimten een nieuwe bestemming te geven. Vanaf nu is het mogelijk om een plaats voor uw scooter of kinderbakfiets te huren. Deze is alleen te bereiken vanuit de hal met een van binnen afsluitbare deur naar buiten. Dus zeer veilig! De stalling gaat € 45,00 per kwartaal kosten en éénmalig € 10,00 voor sleutel en contractkosten.
Aanmelden voor een plaats kan bij het secretariaat. Mailadres .

Waarschuwing
Gebleken is dat sommige bewoners als zij thuis zijn de sleutels in de binnenzijde van de deur laten zitten. Vooral als men alleen woont, is dit zeer onverstandig. In geval van nood kunnen hulpdiensten zoals ambulancebroeders, brandweer en politie niet naar binnen. Zeer onlangs moest om die reden in de Cumulusflat een voordeur worden uitgebroken om binnen te kunnen komen. Dus ons advies: deur op slot en sleutel eruit!!

Als iedereen op deze manier een beetje rekening houdt met elkaar kunnen we allemaal in en rondom Groenhof veilig, plezierig en leuk wonen.