Doelstellingen:

Het doel van onze vereniging is het behartigen van de bewonersbelangen. Dit houdt in dat de bewonersvereniging:

  • Het landelijk huurbeleid op de voet volgt
  • Met Vesteda onderhandelt over de huurverhoging. Voor de bewoners van Cumulus wordt met Planbureau Projecta (Netjes Beheer) onderhandeld over huurverhogingen, voor de bewoners van de Cirrus wordt daarover met Vesteda onderhandeld
  • Het controleren en nalopen van de servicekosten
  • Waakt over de flatgebouwen
  • Waakt over de renovaties
  • De leefbaarheid, het woongenot en de veiligheid rond de gebouwen in de gaten houdt d.m.v. contact met de buurtconciërge, wijkplatform, winkeliersvereniging, gemeente en politie
  • Regelmatig een nieuwsbrief verspreidt onder de leden met informatie over diverse zaken
  • De website www.cirrus-cumulus.nl onderhoudt en van relevant nieuws voorziet

Het bestuur vergadert minstens vijf maal per jaar. Eenmaal per jaar (meestal in februari/maart) wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waar de leden hun zegje kunnen doen. U wordt geïnformeerd over diverse zaken en in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. In Januari is er een Nieuwjaarsreceptie waar alle leden van harte welkom zijn.